موسی غنی نژاد در مناظره با علی علیزاده در مناظره «لیبرالیسم اقتصادی» گفت: در لیبرالیزم جامعه با قانون اداره می‌شود. مفهوم مقابل لیبرالیزم تنها سوسیالیزم نیست، صنع گرایی است، مهندسی کردن جامعه است. گرافتاری امروز ایران ما همین است، می‌خواهیم همه چیز را بسازیم، فرهنگ را مهندسی کنیم، اقتصاد را مهندسی کنیم، آزادی را مهندسی کنیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *